Home

Galéria

Aktuality

 

ZŠ s MŠ  Za kasárňou  2,    Bratislava   831 03
________________________________________________

 

POZOR, ZMENA ! 

 V šk. roku 2014 - 2015 bude ŠKD fungovať do 17:30.

 

_____________________________________________________________

 

Plán práce na september 2014:

 

Hlavné úlohy:


1. Organizačné zabezpečenie nového školského roka.
2. Vyplnenie triednej dokumentácie.
3. Vypracovanie tematických plánov za jednotlivé predmety.
4. Triedne aktívy RZ.
5. Účelové cvičenie.
6. Zabezpečenie krúžkovej činnosti – vzdelávacie poukazy

 

 

8.9.2014
Triedne aktívy RZ.
1. stupeň o 16:30 hod.

2. stupeň o 17:00 hod.

 

12.9.2014
Účelové cvičenie - Kuchajda.


22.9.2014

Slávnostné odovzdávanie DSD diplomov - žiaci, ktorí úspešne ukončili DSD.

 

26.9.2014
Európsky deň jazykov - žiaci 5.C a 5.D - Hviezdoslavovo námestie. 

 

27.9.2014
Prešporský deň - program žiakov pre KNS - Mladá Garda  (vybraní žiaci).

 

Exkurzia Lužné lesy - žiaci 3.B a 3.C.
Návšteva Auparku - žiaci 2.A  a 3.B. 


_______________________________________________________________________Zadelenie žiakov 1. ročníka do tried
v šk. roku 2014/2015:   TU

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Dátum a miesto konania:  1.4..2014,
  ZŠ Za Kasárňou
3. kategória
1. miesto:
 Lívia Klačanská  8.D

______________________________________________________

 

Slávik Slovenska - okresné kolo speváckej súťaže
Dátum konania:  5.5.2014
Miesto konania:  DK Stromová

3. kategória

2. miesto:
Veronika Vašková  8.C
______________________________________________

 

Okresné kolo matematickej olympiády

 4.miesto:  Michael Ulrich  6.A
______________________________________________

 

PIKOPRETEK
Krajské kolo športovo-matematickej súťaže


Dátum konania:   24.4.2014
Miesto konania:   Železná studnička

2. miesto:  družstvo žiakov 8. ročníka
A. Grečmal, E. Macháčová,

D. Šablicová, A. Zgabur

6. miesto:  družstvo žiakov 6. ročníka
D. Čamborová, T. Gollwitzerová,
T. Miler, M. Ulrich

14. miesto:  družstvo žiakov 5. ročníka
V. Gabriška, F. Gondar,
E. Dlugopolská, S. Stratilová
 __________________________________________________

 

Krajské kolo dejepisnej olympiády 

2.miesto:
 Samuel Horváth  9.D

____________________________________________________________________


Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dátum a miesto konania: 14.3.2014,
  ZŠ Česká

1.miesto:
 Emma Macháčová  8.C

3.miesto:  Kristína Šúleková  8.D
Úspešná riešiteľka:
  Diana Šablicová  8.D
Úspešný riešiteľ:  Tomáš Ginzeri  8.C
_____________________________________________________

   

Krajské  kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1B:
2. miesto:
Kristína Šúleková  8..D

Kategória 1A:

4. miesto:  Sára Grancová 7.D

Kategória 1C:

8. miesto:  Luisa Marie Pyuhr 7.C

______________________________________________________________________

  

Novomestský škovránok - spevácka súťaž
Dátum konania:  20.2.2014
Miesto konania:  DK Stromová

1. kategória

3. miesto: Ľudmila Belejová  3
.D

2. kategória
2.miesto:  Simona Balážová  5.A
3.miesto:  Ema Kicková  6.D

 3. kategória
2.miesto:  Debora Ďurišková  8.D
______________________________________________________

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády
Dátum konania:  11.2.2014

2. miesto:
Samuel Horváth 9.D
Úspešná riešiteľka:
  Kristína Šúleková 8.D
_____________________________________________________

 

Okresné kolo geografickej olympiády

2. miesto (kategória I):
Filip Gondar 5.A

Úspešní riešitelia:

4. miesto (kategória H):  Dominika Čamborová 6.D
4. miesto (kategória F)::  Kristína Šúleková 8.D
______________________________________________________

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1A
1. miesto:
Sara Grancová 7.D

Kategória 1B:

1. miesto:  Kristína Šúleková 8.D

_____________________________________________________

 

Matematická olympiáda - okresné kolo:

5. ročník - Úspešní riešitelia: 
Eva  Dingová 5.C

Rastislav  Hornáček 5.C

________________________________________________

 

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

3. miesto: 
Dominika Čamborová 6.D

 ________________________________________________ 

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A:
7. miesto: 
Filip Gondar 5.A

Kategória 1B:

8. miesto:

________________________________________________________________________

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dátum konania: 5.12.2013:

 

Kategória 1.A

1. miesto - Sára Grancová - 7.D

2. miesto - Zuzana Šúleková - 6.D

3. miesto - Alex Gyarmati - 5.D

 

Kategória 1.B

1. miesto - Kristína Šúleková - 8.D

2. miesto - Lea Grancová - 9.D

3. miesto - Veronika Vašková - 8.C

 

Kategória 1.C

1. miesto - Luisa Marie Pyur - 7.C

2. miesto - Mathias Lehmann - 5.D

___________________________________________________________


Súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku
Krajské kolo:


 

Dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže
v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku.

Súťaž sa konala v dome KNS /Karpatsko-nemecký spolok/
na Halšovej ulici v Bratislave.

 

V kategórii 1. stupňa sa žiaci našej školy umiestnili v nasledovnom poradí:

2. miesto – Marek Tomko, 4.C

3. miesto – Sofia Semanová, 2.D

4. miesto – Adam Poničan, 2.D

5. miesto – Max Jaroščák, 2.B

6. miesto – Lucia Hrtoňová, 4.C a Patrik Lesný, 2.C

 

V kategórii 2. stupňa sa žiaci našej školy umiestnili v nasledovnom poradí:

1. miesto – Sára Grich, 6.B

2. miesto – Veronika Vašková, 8.C

 

__________________________________________________________

 

Jesenný MATBOJ 2013:

Súťaže sa zúčastnilo 34 družstiev
zo ZŠ a 8-ročných gymnázií z celej Bratislavy.


5. miesto:  družstvo ZŠ Za kasárňou
Filip Gondar 5.A
Michal Ulrich 6.A
Emma Macháčová 8.C
Diana Šablicová 8.D
____________________________________________________________________________

 

 Majstrovstvá Slovenska Teamgym 2013 

V sobotu dňa 23.11 sa konali v Bratislave v Sokolovni
Majstrovstvá SR – Teamgym.

 

Súťaže sa zúčastnili aj dievčatá z našej ZŠ Za kasárňou
a v silnej konkurencii 9 družstiev z celého Slovenska obsadili:

Žiačky – 3. miesto

Stephany Streber , Baničová Natália , Bobáňová Klára , Lachkovičová Patrícia

Dinušová Zuzana , Hutirová Lucia , Šimončičová Tereza , Bystrianska Barbara

Kicková Tereza , Urbanová Alexandra ,Majerová Xénia , Záborská Hana

Juniorky – 3. miesto

Guryčová Romana , Bernáthová Patrícia , Borovská Tereza , Košíková Paulína

Petrová Michaela , Lachkovičová Barbora , Sláviková Lucia , Kupcová Michala

Kicková Ema , Vyskočová Viktoria , Prochácová Natália.

__________________________________________________________________


 

 

 

 

 

 

 


  

  

 

 

 

Akcie:Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Ciele, plán, program
Deň Súťaž - úroveň Zodpovedný učiteľ
Vyhodnotenie - výsledky
3.10. Exkurzia na ranč Balázsová, Zárecká 5B, 5.C

5.10. Dejepisná exkurzia Kočišová, Krippelová 6.C, 6.D

6.10. Triedna a jej piataci Balázsová 5.C

10.10. Triedna a jej piataci Lipková CPPPaP Hubeného 5.A

19.10. Ekotopfilm 2011 Galovičová, Balázsová 5.B, 5.C, 6.C, 7.C, environmentálna výchova

10.10. Tvorivé dielne Jakubišinová 3.D


UĽUV

október 19 Úcta k starším, projektové vyučovanie všetci vychovávatelia ŠKD ŠKD

24.10. Deň jablka Hanicová 1.a 2. ročníky zdravá výživa, prevencia obezity

24.10. Deň jablka Eliášová, kováčová K. ŠKD zdravá výživa, prevencia obezity

október Kinderiáda - reg. Kolo Pelešková 2.-5.roč.

október Návšteva keramickej dielne Jakubišinová, Bilčiková, 3.D, 4.A, 4.D


Gergeľová

0196middle

left style=font-weight: normal; line-height: 150%; text-align: center;17middle

Posledná zmena na Pondelok, 08 September 2014 06:16
 


Copyright © 2014 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

VPPKZ4.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Štvrtok, 18. September 2014

Dnes má meniny:
Eugénia
Zajtra má meniny:
Konštantín

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 5 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.